We are
nomads

Voor game changers
die hun droom moeiteloos
willen realiseren.

 

Voel jij het ook?

Dat we in een tijdperk leven met gigantische mogelijkheden voor vernieuwing. Dat er zich de afgelopen tijd een ongeziene ruimte vol opportuniteiten voor nieuwe verhalen heeft geopend? En dat er buitengewoon veel ondersteuning en draagvlak is om die nieuwe verhalen moeiteloos te realiseren?

Ik voel het ook. En ik weet ook; er is niet één collectief nieuw verhaal. Elke mens op aarde draagt een deel van het nieuwe in zich. Jij dus ook. Jij bent de oplossing. Jouw wildste droom is de oplossing.

Ik geloof in jou en in de droom die al sinds je geboorte in je leeft. Ik ben hier om je te zeggen dat het je recht en zelfs je plicht is om je hart te volgen en je droom te realiseren.

Ik ben hier om je te helpen om opnieuw contact te maken met een oeroude én hedendaagse ‘manier’ waarop je je droom moeiteloos zal realiseren.

Ik ben hier om je te helpen je te herinneren hoe je met een diepe innerlijke rust, stap voor stap en onuitputtelijke energie de komende jaren kan meeflowen op de golven van verandering.

Het enige wat jij moet doen is je openstellen voor datgene wat er al altijd was.

We   are   Nomads   filosofie

“We feel the pulse and follow
the rhythm of nature.”


Life is like a spiral.

Niets evolueert van nature lineair. Alles op  aarde  én  in  de kosmos beweegt en groeit circulair en cyclisch zoals een spiraal. Alles beweegt op de perfect georchestreerde, universele pulse of life. Dat zien we aan de vorm van het universum, het proces van de veranderingen van de seizoenen, de groei in de natuur, onze ademhaling en het kloppen van ons hart.

The only constant is change.

Alles is constant in beweging en in verandering. Maar altijd op een stabiel ritme én met gelijkwaardige bewegingen. Een taktvolle opeenvolging van expansie en contractie. Inspanning en ontspanning. Zoals eb en vloed. Golven van yin en yang energie creëren een evenwichtige pulsatie van inspiratie, opbouw, groei, volle bloei, om dan weer af te bouwen, los te laten én te rusten. Alles gelijkwaardig aanwezig als deel van de cyclus.


 
disconnected   from   the   rhythm.

“Ik vergelijk ons met
een vogel die probeert
te vliegen met
één vleugel.”

Image
Disconnected from the rhythm.

Wij mensen zijn deel van de natuur en onze innerlijke bewe- gingen lopen in sync met die van de natuur. Maar het lijkt erop dat we ons daar niet meer bewust van zijn. En dat we het ritme zelfs tegenwerken. We zijn gevangen geraakt in de yang beweging. En verzetten ons continue tegen de yin golf.
Herkenbaar?

Uitgeput en gedesoriënteerd.

Ik vergelijk ons met een vogel die probeert te vliegen met één vleugel. Die van de yang energie. We flapperen, alsof ons leven er vanaf hangt, vanuit de welgemeende intentie om ‘iets’ te veranderen. Maar toch creëren we steeds hetzelfde ver- haal. We raken gedesoriënteerd door in rondjes te draaien en putten onszelf onnodig uit.

Vergeten dat we kunnen vliegen.

En het ergste van al. We zijn blijkbaar vergeten dat we wel degelijk twee vleugels hebben. Een yang én een yin vleugel. We zijn vergeten hoe we door beide te gebruiken moeiteloos kunnen vliegen. We zijn vergeten hoe we ons kunnen laten dragen of voortstuwen door de energiegolven in de context.

Lange vlucht voor ons.

Deze Coronacrisis is één. Maar als ik vooruitblik, dan voel ik dat we onze twee vleugels erg nodig zullen hebben om de lange vlucht van creatie en innovatie te maken. Het is hoog tijd om ons opnieuw te herinneren hoe we onze twee vleugels kunnen gebruiken.


time   to   re-connect.

“We hebben twee vleugels, en het is tijd
dat we ze opnieuw leren gebruiken.”

Tijd om te gaan trainen.

Als je ‘iets’ lang niet gebruikt hebt, dan moet je je er opnieuw mee verbinden, op afstemmen, of trainen. En dan is een goede trainer een absolute must.

De maan is de gedroomde trainer én mentor.

De energiegolven van de maan volgen is de perfecte training om opnieuw met twee vleugels te leren vliegen. En te leren hoe je je kan laten meedrijven in de juiste richting.


Image

“The moon does not fight. It attacks no one.
It does not worry. It does not try to crush others.
It keeps to its course, but by its very nature,
it gently influences. What other body could pull
an entire ocean from shore to shore?”

lifehack

“De pulse volgen is een
sprong in het onbekende
maar je krijgt er
heel wat voor terug.”

Deze training is een lifehack. Je beslissing om de maan te volgen, betekent de controle loslaten en je overgeven aan iets groters dan jezelf. Een sprong in het onbekende maar met een wijze, liefdevolle mentor aan je zijde. En je krijgt er heel wat voor terug.

•  STEVIG GEAARD - In contact met je diepstliggende kern.

Het klinkt misschien contradictorisch maar connecteren met de energiegolven van de maan heeft een ‘Grounding’ effect. Het in sync komen met het universele ritme brengt je in contact met je diepstliggende kern. Je connecteert vanuit je kern met het uni- versele ritme dat zowel in de kosmos als op aarde weerklinkt. Je ziel en je ‘wild’ deel voelen zich verbonden.

Er komt rust op je diepstliggende lagen en kan je stevig je plek tussen hemel en aarde innemen.

•  STABIELE BASISDYNAMIEK - Structuur in de chaos.

Een stevige structuur met een stabiel basisritme brengt rust in de chaos. De bedoeling van de training is om jouw persoonlijke bewegingen en ritme in sync te brengen met de structuur en het basisritme van de Universal Pulse.

Hiervoor krijg je enerzijds uitgebreide kennis over de Pulse en de eenvoudige structuur waarmee de basiselementen, yin en yang in de natuurlijke cyclische tijd aanwezig zijn. Daarnaast beleef je de training als een gestructureerde reis doorheen de verschillende energiegebieden van de Pulse. Onderweg wordt je haarscherp bewust van jouw dynamiek ten opzichte van het natuurlijke ritme.

Door de kennis van de basisritme en je persoonlijke beleving, krijg je heldere inzichten over wat je kan doen om nog meer in sync te komen met 'the universal pulse'.

•  PERSPECTIEF EN RICHTING - Betrouwbare gids voor je ontwikkeling.

Je persoonlijke ontwikkeling is de katalysator voor je creatiekracht. Dat weet je. Het is ook één groot avontuur. Je kan hierin het ‘noorden’ kwijt geraken. Waar moet ik ‘eerst’ beginnen. Welke thema’s? Wanneer ben ik ‘klaar’?

Tijdens de training krijg je heldere informatie over de richting van je aandacht voor je innerlijk werk.

- Welke thema’s of paradoxen er actief en dus makkelijk toegankelijk zijn?
- Voor welke reflectievragen er op dat moment makkelijk antwoorden te vinden zijn?
- Hoe lang mag je erbij blijven stilstaan?

De maan volgen is gebruik maken van een geniaal, gestructureerd, en logisch opgebouwd ontwikkelingsproces.

jouw   droom

“Jouw droom
is de oplossing.”

Tijdens je reis is je persoonlijk project, 'jouw droom, je verlangen' de spil.

Je gaat actief aan de slag om te ontdekken hoe je de structuur en het ritme van de universal pulse kan toepassen om de energie van jouw droom op te wekken en zo meer ruimte kan laten innemen.

 

Want zoals ik al zei: het is je recht en zelfs je plicht
om je hart te volgen en je droom te realiseren.

deelnemers

Ik voelde me al enige tijd aangetrokken tot de wijsheid van het ritme van de natuur. Het boeit me enorm. Vooral het idee van balans en de wetenschap dat het natuurlijk is. En vooral als een stevig tegengewicht voor wat ik rond mij zie en wat de norm lijkt. Ik voelde enorm veel goesting om het beter te leren kennen, te snappen. Ik had er dus al veel over gelezen. Maar door deze reis kreeg ik de kans om de waarde ervan concreet te voelen. Al de kennis kreeg een veel diepere beteke- nis. En ik heb nu nog meer vertrouwen in de kracht van de Pulse. Vanuit mijn hart, dankjewel Vicky om me mee te nemen, in deze magische wereld.

Evelien Torfs

“Ik ben zo dankbaar voor deze infor- matie. Elke week opnieuw gaf het me rust en vertrouwen. Het bood me een stevig kader, een geruststellende struc- tuur voor de interne processen, die op dat moment in mezelf stroomden. En zeker ook voor de thema’s die tussen mijn collega’s speelden. Door in te zien dat het een natuurlijk, of normaal was voor dat moment ging de ‘stress’ er van af en kon ik, konden we er echt mee aan de slag gaan.”

Sofie Hendrickx

“Mezelf connecteren met de maan brengt me nog meer in mijn lichaam. Nog dieper in contact met het vrouwelijk, het natuurlijke. Het helpt me nog meer te luisteren naar mijn lichaam en op basis daarvan goede, onderbouwde, mooie, wijze beslissin- gen te nemen. Die goed zijn voor mezelf en het grote geheel.”

Anniek Gavriilakis

“Dit is zo’n waardevolle informatie. Ik wou dat ik deze informatie veel eerder had ontvangen. En ik kan niet wachten om me hierin verder te verdiepen om deze wijsheid aan mijn dochters door te geven.”

Nancy Vankeirsbilck

De keuze om deze training te volgen was heel anders dan normaal. Er was een soort blindelings vertrouwen. En ook al was ik al gedisciplineerd bezig met rituelen rond de flow van de maan, bracht deze training me de achter- grond kennis over de werking van het systeem. En daarom heb ik het nog meer kunnen voelen en krijgen mijn rituelen nog meer betekenis.

De grootste les die ik leerde was dat de actie ligt in het meegaan. In het volgen van de flow. Actie en betrokken- heid is niet ploegen. Het is kunnen achteruit leunen en de flow volgen. Ik ben nu niet meer bang om mijn ‘grote droom’ te beginnen, omdat ik weet dat ik de uitputting niet meer hoef te voelen.

En misschien nog de grootste waarde van deze training was de verbinding die er ontstond tussen de vrouwen. Het was buiten proportie magisch. Dit is iets wat we op school moeten leren.

Joyce Fias

Door deze training en vooral de input, de woorden van de energie van de bewegingen in het grotere geheel, kan ik ook zelf beter woorden geven aan wat er in mij leeft, met wie ik echt ben. En ik heb zoveel veiligheid gevoeld in (whatsapp) groep om te delen wat er écht in mij leeft. En dat is bevrijdend. Mijn bewustzijn is ontzettend aang- escherpt. Ik durf nu nog meer te voelen wie ik ben, wat ik doe, waarom ik het doe, en wat ik ervan leer.

Ethel Van Daele

Wat heeft dit gebracht? Ik voel me minder gejaagd en meer bij mezelf. Er is meer aanvaarding. En een gevoel van ‘het is oké zoals het is’. En ik voel diepe dankbaarheid naar de vrouwen die meereizen. Ik heb nog nooit de kracht van een cirkel zo gevoeld. Een stevig geheel. Elkaar beschermende en steunend. Dat is nieuw voor mij. En daar wil ik mee van.

Lieve Van Den Borgt

“Ik was heel nieuwsgierig. Ik ‘heb iets’ met de maan. En ik vond het heel helpend om de algemene flow met mijn hoofd te kunnen begrijpen. Ik heb de informatie doorgegeven aan mijn man- nelijke collega en hij ziet het zelfs zitten om ons 'bedrijf' in sync te bren- gen met de maan. De ideale oplossing om een stabiele structuur te brengen in het creatieproces van onze grote droom.”

Kim Hardy

Dankjewel Vicky om mij uit mijn autom- atische piloot van meetings en om me uit mijn hoofd te halen. Ik ben nu bewust dichter bij de natuur. En wat me het meest geraakt heeft is dat het delen van je intentie in een groep, de energie rond die intentie versterkt en echt ondersteunend werkt om effectief in beweging te komen, dichter naar mijn droom.

Karlien Eeman

“Ik kan me normaal gezien niet zo makkelijk ‘ontspannen’. Maar dat lukte me tijdens deze training heel goed. Vicky brengt een gezellige, veiligheid sfeer. Is een echte ‘storyteller’. Het was heerlijk om me te laten meenemen in de meditatie oefeningen. Ik voel het effect nog steeds.”

Veerle Pappaert

Ik voel me enorm gerustgesteld en gesteund door de kennis en het begrip van de cyclus. Ik weet nu. Niet alles hoeft onmiddellijk en nu. Het mag elke maand een beetje. Dat geeft me heel veel vertrouwen. En daardoor voel ik me vredig. Zoals in de metafoor van een bergmeer. Hoe heftig het er soms aan de bovenkant aan toegaat, op de bodem is het altijd stil en vredig.

Lieve Woutters

aanbod

BASIS - TICKET


1. ONLINE CIRKEL

5 weken komen ze samen in een online ‘Cirkel van wijzen.

Dit moment bevat twee elementen.

1 Verdieping van de theorie
Ik geef een korte, heldere samenvatting van de opkomende energiegolf en gestructureerde informatie over de thema’s die op dat moment actief zijn. Daarna neem ik je mee in een inte- gratie oefening zodat je de mix van de huidige energiegolf en de thema's concreet kan gaan toepassen.

2 Creatie van collectieve wijsheid.
Deze kennis is niet nieuw. Het is oude kennis die we ons opnieuw mogen herinneren. Ik maak een veilige ruimte voor een open, diepgaande reflectie en delen van inzichten. We voeden op deze manier de collectieve wijsheid en de kracht van het midden. Wijsheid en kracht die je verder kan meenemen op je reis.

Algemene opbouw van de reis.

Cirkel 1 / Kennismaking - Mindset of a Nomad - De kracht van het midden - Algemene kennis van de werking de Universal Pulse.

Cirkel 2 / Theorie energiegebied Nieuwe maan / Winter - De kracht van intenties.

Cirkel 3 / Theorie Wassende maan / Lente - De kracht van Spelen.

Cirkel 4 / Theorie Volle maan / Zomer - De kracht van voluit het podium pakken.

Cirkel 5 / Theorie Afnemende maan / Herfst - De kracht van re-design van je fundament.

2. ONLINE LEERPLATFORM

Bij inschrijving krijg je toegang tot de online leeromgeving. Hier vind je uitgebreide informatie over de werking van de Universal Pulse en de impact van de verschillende energiegolven.

Je krijgt toegang tot de video’s met theoretische uitleg, verdiepingsoefeningen en tools om jezelf nog meer in sync te brengen met de Universal Pulse.

Na inschrijving krijg je 3 maanden toegang, zodat je ook na de intense collectieve reis de kennis op je eigen tempo verder kan integreren.

3. DE KRACHT VAN EEN CIRKEL

Bij het begin van de training wordt je lid van een besloten whatsapp groep.

Dit is een veilige en voedende plek om in verbinding te blijven in de tijd tussen de online momenten.

Een plek waar je jouw innerlijk proces kan delen en waar je blijvend geinspireerd wordt door de ervaringen en inzichten van je medereizigers.


VIP - TICKET


 
+

4. INTEGRATIEPROCES

Na deze eerste fase kan je nog 3 maanden verder mee op reis, zodat je de nieuw verworven kennis van deze life hack stevig kan integreren.

Als je hiervoor in checkt;

- Krijg je toegang tot de tweewekelijkse online webinars op nieuwe en volle maan.

- Krijg je per mail waardevolle, heldere informatie over de belangrijke verschuivingen in het ritme en de achtergrond muziek.

- Wordt je lid van een community van vrouwen die net als jij meeflowen met de Pulse en bouw je online verder aan de collectieve wijsheid.


“Één maand was voor mij veel te kort. Er was nog zoveel nieuwsgierigheid en goesting om me verder
te verdiepen. Daarom koos ik er echt bewust voor om dit verder te gaan. De volgende cyclussen kon ik
alles ook veel beter toelaten en zo de kennis en mijn ervaring integreren tot mijn nieuwe manier van
leven en creëren.”

Joyce Fias

praktisch

In a nutshell.

• Contact met oeroude kennis en wijsheid mbt verandering en innovatie.

• Intense begeleide reis waardoor je je haarscherp bewust wordt van je innerlijke bewegingen en wat je kan doen om deze in - sync te brengen met de natuurlijke flow.

• Kennsimaking en leren gebruiken van de oneindige kracht van een cirkel.

• En vooral diepe innerlijke rust, perspectief en goesting in jouw toekomst.

Eerstvolgende reis. 

De eerst volgende reis start op  5 juli 2021.

De online cirkel momenten gaan door op onderstaande data telkens van 20u - 22u.

5 juli - 8 juli - 15 juli - 22 juli - 29 juli

Data komende maanden

Je kan je nu al inschrijven voor één van de vluchten. De online cirkel momenten gaan telkens door van 20u - 22u.

* Orbid 6 start op 2 aug 2021.
2 aug - 5 aug - 12 aug - 19 aug - 26 aug

* Orbid 7 start op 30 aug 2021.
30 aug - 2 sep - 9 sep - 16 sep  - 23 sep

 


 

 

 

Wat kost het?

 

BASIS - TICKET

 

De investering voor deze reis (1 maancyclus) bedraagt op dit
moment 495 euro excl btw.

(Je kan je ticket na de basis training steeds up-graden naar een VIP - ticket)

 

VIP - TICKET

 

De investering voor deze reis (4 cycles) bedraagt op dit
moment 795 euro excl btw.

Kan iedereen deelnemen?

Je hebt geen voorkennis van de Universal Pulse nodig.
Degelijke ervaring in persoonlijke ontwikkeling en zelfreflectie is een must.

Vicky   Daniels
Image

Hallo ik ben Vicky Daniels, Bezielster van ‘We are Nomads’ en je reis- begeleider op dit bijzonder avontuur.

De afgelopen twintig jaar zocht ik naar krachtige manieren om mensen te helpen de moed te voelen om zich los te maken van het systeem, en hun eigen verhaal te schrijven. De natuur en vooral de paarden steeds als mijn inspiratiebron. Heerlijk om terug te blikken op de bevrijdende verhalen van honderden ondernemers. En vooral dankbaar voor het vertrouwen in mijn katalyserend, tranformatieve kracht.

Begin van de Lock down, voelde ik dat het tijd was om mijn professio- nele horizon te verbreden. Er kwam een nieuwe, even interessante vraag. “Als we de komende 30 jaar ‘bezig’ mogen zijn met innovatie en transformatie, hoe zorgen we er dan voor dat we dat stabiel kunnen volhouden en vooral moeiteloos onze weg vooruit blijven vinden. Want burn-out en bezield ondernemen is geen ongekende match.”

De rust en stilte van de collectieve pauze brachten een even helder antwoord. “We mogen ons overgeven aan de bewegingen en het ritme van de natuur. Dit geniale innovatieproces ‘draait’ al miljoenen jaren en is perfect afgestemd op de evolutie van het geheel.”

Vol vertrouwen gaf ik me over aan de Pulse. En tegelijkertijd zocht ik naar manieren om de complexe werking van de Pulse op een eenvoudige manier te kunnen doorgeven. Want deze genialiteit wou ik delen.

Ik ben nu ontzettend enthousiast om ook jou te leren hoe je je moeiteloos opnieuw kan verbinden met de liefde en kracht van de Pulse. Zodat je net zoals ik vol vertrouwen en met goesting jouw toekomst instapt.

Ik ben er helemaal voor jou, als jij er bent voor jezelf.

And if so. Let’s go.
Let’s take that leap of faith.

inschrijven

Ben je klaar om je te leren overgeven aan het ritme en de
wijsheid van de natuur? Ben je klaar om jezelf en je verhaal
naar een next level te brengen? Ben je klaar om je droom
moeiteloos te realiseren?

Schrijf je dan in door een mailtje te sturen naar

 

hello@wearenomads.be

 

Ik kijk er ontzettend naar uit om je mee op avontuur te nemen.

Vicky Daniels